Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākste no luterāņu baznīcas torņa, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Piemineklis Angelei fon Bērai, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Piemineklis Angelei fon Bērai, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Skats uz Skrundas labības elevatoru, 1963-01-13,
Skrundas pilsēta
Rīga. Gājēji, 1939,
Rīga
Rūmenes muiža, 1955,
Kandavas pagasts
Mālpils 8-gadīgā skola, [195-?],
Mālpils novads