Ilgas Zommers skolnieka apliecība, 1934-09-01,
Cesvaines pilsēta
Rīgas pils, [193-],
Rīga
Lauku ainava, [193-?],
Aizkraukles pagasts