I. Zeberiņa zīmēts diploms, 1931,
Burtnieku pagasts