Vecāķi. Villa "Seehof", [191-],
Rīga
Tukums, [191-],
Tukuma pilsēta
Vīrieši un sievietes ar velosipēdiem, [192-?],
Strenču novads
Aglonas kapsētas žogs, 2009,
Aglonas pagasts
Aglonas kapsēta. Kapu vārti, 2009,
Aglonas pagasts
Krimuldas muiža. Žogs, 2010,
Siguldas pilsēta
Mujānu muiža. Žogs, 2008,
Kocēnu pagasts
Šķēdes muiža. Žogs, 2010,
Šķēdes pagasts
Valmiermuiža. Žoga fragments, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža. Žogs, 2008,
Valmieras pagasts