Vēlēšanas, [196-?],
Jērcēnu pagasts
Zenta, Ausma un Rasma vēlēšanu dienā, [196-],
Jērcēnu pagasts
Zemīte. Vēlēšanu komisija, [197-],
Zemītes pagasts