Smiltenes katoļu baznīca. Altārglezna, 2010,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes katoļu baznīca, 2010,
Smiltenes pilsēta