Doles-Ķekavas luterāņu baznīca, 2013-10-10,
Ķekavas pagasts
Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Cesvaine. Augusts Saulietis pēdējā gaitā, 1933-02-02,
Cesvaines pilsēta
Nītaures luterāņu baznīcas altāris, [193-],
Nītaures pagasts