Rankas muižas ūdensdzirnavas, 1960,
Rankas pagasts
Ranka. Mājturības skola, [193-],
Rankas pagasts
Ranka. Kaplēšanas pamācība, 1930,
Rankas pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Rankas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Rankas pagasts
Vīri un alus, [19--],
Rankas pagasts
Rankas meža skola, 1960-12,
Rankas pagasts
Rankas Meža skolā, 1960-12,
Rankas pagasts
Rankas meža skolā, [196-?],
Rankas pagasts
Rankas pagasts. Dūzeļa laipas, [196-],
Rankas pagasts
Rankas muižas kungu ēka, [198-],
Rankas pagasts
Skolotāja Valija Sudraba (dz. Bērziņš), [196-],
Gaujienas pagasts,Rankas pagasts
Gustavs Graumanis, [196-?],
Rankas pagasts