Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižā pēc medībām, 1925,
Viļķenes pagasts