Bunkas pagasta Brūveru mājas, [193-],
Bunkas pagasts
Kārkliņa zemnieku saimniecība, [192-?],
Strenču novads
Labības gubiņas, [192-?],
Strenču novads
Kandavas apkārtnes ainava, 1928,
Kandavas novads
Mēdzūla. Lauku darbi "Āriņos", [192-?],
Liezēres pagasts
Viesīte. "Lejasstauģu" māju ganāmpulks, [193-?],
Viesītes novads
Burtnieku novads. "Pennes" , [192-?],
Burtnieku novads
Viesīte. "Lejasstauģu" apkārtne, [193-?],
Viesītes novads
Rembates pagasts. Siena pļava, [191-?],
Rembates pagasts