Cilvēki bišu dravā, [192-?],
Strenču novads
Pļaviņu novads. "Šķirbas", 1942,
Pļaviņu novads
Zēns tur divus kumeļus, [192-?],
Strenču novads
Ventspils. Ventmalas ainava, [19--],
Ventspils
Ainava Cēsu apkārtnē, [191-],
Cēsu pilsēta
Cilvēki pļavā plūc ziedus, [192?],
Strenču novads