Ģimene Salacas upes pļavā, [193-?],
Staiceles pagasts
Auto salidojums, [196-?]
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, [197-],
Nīkrāces pagasts
Embūtes pagasts. Mājas "Upmaļi", [194-],
Embūtes pagasts
Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Lizums, [192-],
Lizuma pagasts
Lauku ainava, [195-],
Priekules novads