Jāņa Jursona bēres, [19--],
Katvaru pagasts
Kāds svinīgs pasākums, [193-],
Daugavpils
Praporščika Eduarda Ķenča bēres, [1916?],
Ēveles pagasts
Rīga. Bēres Lielajos kapos, 1932-03-23,
Rīga
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Bēres, [193-],
Tirzas pagasts
Bēres, [19--],
Tirzas pagasts
Tuvinieki pie kapu kopiņas, [19--],
Tirzas pagasts
Bēres Latgalē, [197-]
Bēres Latgalē, [194-]
Jāzepa Eisaka bēres, [197-],
Asūnes pagasts
Embūtes pagasts. Neatpazīts gājiens, [195-],
Embūtes pagasts