Varnaviču katoļu baznīca, 1980,
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas celtniecība, 1929,
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas celtniecība, 1929,
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas celtniecība, 1929,
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas celtnieku grupa, 1929,
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas iesvētīšana, 1929-09,
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas celtniecība, 1929,
Kaplavas pagasts