Vaiņode. Motociklistu kursu dalībnieki, 1960-03,
Vaiņodes pagasts
Elektriķis Jānis Kalniņš, [194-],
Mazsalacas novads
Ausma uz motocikla, 1953-07-19
Skats uz Daugavu pie Mūkukalna, [193-],
Kokneses novads
Ilzes ezers, [196-],
Taurenes pagasts
Uz motocikla, [193-?]
Teodors Milts. Uz motocikla, 1955-05,
Mārupes novads
Auto salidojums, [196-?]
Trīs jauni vīrieši uz motocikla, 1937,
Cīravas pagasts