Elkšņu luterāņu baznīca, 1980,
Elkšņu pagasts
Elkšņu luterāņu baznīca, 1980,
Elkšņu pagasts
Elkšņu luterāņu baznīca, 2013,
Elkšņu pagasts