Mazzalves luterāņu baznīca, 1979,
Mazzalves pagasts