Struteles luterāņu baznīca, 1980,
Jaunpils pagasts
Struteles luterāņu baznīca, 1980,
Jaunpils pagasts
Struteles luterāņu baznīca, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles luterāņu baznīca, 2010,
Jaunpils pagasts