Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta