Pļaviņas. Lorelejas klints, [196-],
Pļaviņu pilsēta