Andrievs Niedra ģimenes vidū, [1900],
Tirzas pagasts
Augusts Brūklenājs,
Trapenes pagasts
Arveds Švābe, [192-]