J. Janševskis, [192-]
Ed. Vulfs, [193-]
Talsi. Kārļa Dziļlejas atdusas vieta, 2011-12-13,
Talsu pilsēta