Arnolds Auziņš, 1972,
Talsu pilsēta
Vitauts Ļūdēns, 1973,
Talsu pilsēta