Benita Veisberga, [193-],
Jelgava
Jānis Jaunsudrabiņš (1877-1962), [193-],
Cēsu pilsēta
Arnolds Auziņš, 1972,
Talsu pilsēta
Vitauts Ļūdēns, 1973,
Talsu pilsēta