5. Cēsu kājinieku pulks, [192-],
Limbažu pilsēta
5.Cēsu kājienieku pulka 5.rota, [192-],
Limbažu pilsēta
Brīvdabas izrāde Limbažos, [192-],
Limbažu pilsēta
Brīvdabas izrāde Limbažos, [192-],
Limbažu pilsēta