Kara jūrnieku portrets, [193-],
Liepāja
Kuģis "Virsaitis", 1938,
Rīga
Kara kuģis "Virsaitis", [193-],
Rīga