Līgatne. Ānfabrika, 2010,
Līgatnes pilsēta
Līgatnes pārceltuve, 2010,
Līgatnes pilsēta
Līgatnes pārceltuve, 2010,
Līgatnes pilsēta
Dzelzceļa tilts pāri Raunai, [191-],
Liepas pagasts
Rauna. Fotokolāža, [193-],
Raunas novads
Raunas dzelzceļa tilts, 1931,
Liepas pagasts
Tilts pār Aiviekstes upi Ļaudonā, [192-?],
Ļaudonas pagasts
Tilts pār Ogres upi Ērgļos, [19--?],
Ērgļu pagasts
Mazstraupes muižas pils, [191-],
Straupes pagasts
Mazstraupes muižas pils, [191-],
Straupes pagasts
Mazstraupes muižas pils, 1912,
Straupes pagasts
Mazstraupes dzirnavas, 1943,
Straupes pagasts
Mazstraupes dzirnavu tilts, [194-],
Straupes pagasts
Mazstraupes dzirnavas un tilts, [194-],
Straupes pagasts