Rīteru grava, [193-],
Klintaines pagasts
Pļaviņas. Krāšņie Daugavas atvari, 1933,
Pļaviņu pilsēta
Sena pilsloga ainava, 1935,
Kokneses pagasts
Koknese. Pilsdrupas, 1935,
Kokneses pagasts
Kraukļu klintis Daugavas krastā, 1935,
Klintaines pagasts
Dzelzceļa tilts pār Salacu, [193-],
Mazsalacas pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Skaņais kalns, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Salacas tilts, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Fabrika, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas!, [193-],
Skaņkalnes pagasts
Skats no Velnalas klints, [195-],
Skaņkalnes pagasts
Mazsalaca. Bezdelīgu klints, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Neļķu klintis pie Velnalas, [19--],
Skaņkalnes pagasts
Salaca pie Mazsalacas kapsētas, [19--],
Mazsalacas pilsēta