Oktobra tilts, [196-],
Rīga
Rīga, [195-],
Rīga
Rīgas panorāma, [195-],
Rīga
Riņņu kalns pie Salacas iztekas, 1958,
Burtnieku pagasts
Upe nesa sudrabiņu, [193-],
Burtnieku pagasts
Pērses ūdenskritums, [193-],
Kokneses pagasts
Sloka, [193-],
Jūrmala
Aiviekste. Krāces pie Saikavas, [192-?],
Praulienas pagasts
Aiviekste pie spēkstacijas "Aiviekste", [193-],
Kalsnavas pagasts
Rūjiena. Tilts pār Rūju, [192-],
Rūjienas pilsēta
Līvānu valsts pamatskola, [193-],
Līvānu pilsēta
Pagara krasts, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Pagara krasts, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Pagara krasts, 1961,
Pļaviņu pilsēta