Viļaka, 1933,
Viļakas pilsēta
Viļakas muižas pils, [19--],
Viļakas pilsēta