Talsu tautisko deju kopa, 1926,
Talsu pilsēta
Usmas deju kolektīvs, [193-],
Usmas pagasts
Ziru skolas dejotājas, 1951,
Ziru pagasts