Trikāta. Dziesmu svētki, 1938-07-03,
Trikātas pagasts
Dikļi. Dziesmu svētki , 1939-07-16,
Dikļu pagasts
Nīkrāces skolnieku deju kolektīvs, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolnieku deju kolektīvs, 1956,
Nīkrāces pagasts
Skrunda. Nīkrāces deju kolektīvs, 1953,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Nīkrāces deju kolektīvs, 1953,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Nīkrāces deju kolektīvs, 1953,
Skrundas pilsēta
Tautas deja, [196-?]
Dziesmusvētki 1990, 1990-07,
Rīga