Bauska. Dziesmu un deju svētku dalībnieki, 1977-09-07,
Bauskas pilsēta