Juris Prauliņš, [195-?],
Burtnieku pagasts
Lauku tehnika Burtnieku sovhozā, 1963,
Burtnieku pagasts
Arvīds Aumeistars, Strenču MRS, [195?],
Strenču novads
Arvīds Aumeistars, [195?],
Strenču novads