Kalna Kaibēni Piebalgā, [192-],
Vecpiebalgas pagasts