Limbaži. Piemineklis Vilim Ģelbem, [192-],
Limbažu pilsēta