Būvdarbi pie Neretas, [192-],
Neretas novads
Labības kulšana, 1937-08-21,
Burtnieku pagasts
Dampis, skaidu griešana, 1927,
Pārgaujas novads
Kulšanas darbos, [192-?]