Brizules skolas skolotāji, 1967,
Sēmes pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Skolēni ar skolotāju, [193-?],
Strenču pilsēta