Rīga. Herdera laukums, [1870?],
Rīga
J.G.Herdera piemineklis, [194-?],
Rīga