Gostiņu septiņgadīgā skola. Izlaidums, 1947-05,
Pļaviņu pilsēta
Gostiņu septiņgadīgā skola, 1950-05,
Pļaviņu pilsēta
Gostiņu septiņgadīgā skola. Izlaidums, 1958-06,
Pļaviņu pilsēta
Gostiņu pamatskola. Internāta telpas, 1950-09,
Pļaviņu pilsēta
Demonstrācija Pļaviņās, [195-?],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Svētku tribīnes, [195-?],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. 1. maija gājiens, 1965,
Pļaviņu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, 1929,
Pļaviņu pilsēta
Plostnieki uz Daugavas, [193-],
Pļaviņu novads
Daugavas gleznainie krasti pie Plaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta