Dzīvojamās telpas krāsns un kamīns, [19--?],
Rucavas pagasts
Kabiles muižas kamīns, [193-?],
Kabiles pagasts
Dikļu muižas pils. Kamīns, 2008,
Cēsu pilsēta
Dikļu mužas pils. Kamīns, 2006,
Dikļu pagasts
Dikļu muižas pils. Kamīns, 2006,
Dikļu pagasts
Dikļu muižas pils. Zāle, 2006,
Dikļu pagasts
Durbes pils. Zāle, 2009,
Tukuma pilsēta
Ozolu muižas pils. Kamīns, [193-],
Brīvzemnieku pagasts
Ozolu muižas pils. Interjers, [193-],
Brīvzemnieku pagasts
Cesvaines pils. Kamīns, 2010,
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils. Kamīns, 2010,
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils. Interjers, 2010,
Cesvaines pilsēta