Kāzas, [19--]
Kāzas, [19--]
Kāzas, [19--]
Kāzas, [19--]
Kāzas, [19--]
Kāzas, [19--]
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Kāzas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Iecava. Arnolds un Vera Lejnieki, 1940,
Iecavas novads