Veļas mazgāšana Madonas novadā, 1925,
Lazdonas pagasts
Veļas mazgāšana Raiskumā, 1953,
Raiskuma pagasts
Veļas mazgāšana, [193-],
Cēsu novads
Annas ciems. Ilbadu mājas, [1925],
Annas pagasts
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [191-],
Strenču pilsēta
Kaltene. Veļas diena, 1929,
Rojas pagasts
Veļas diena Ilbadu mājās, [193-],
Strazdes pagasts