Kāzas Liezēres pagastā, 1958,
Liezēres pagasts
Ciemupes dzelzceļa stacija, [196-],
Ogresgala pagasts