Kāzu viesi Lazdonas pagastā, 1918,
Lazdonas pagasts
Kristību viesi Lazdonas pagastā, 1925,
Lazdonas pagasts
Emmas Liepiņas portrets, [191-],
Lazdonas pagasts
Madonas novada ļaudis, 1918,
Lazdonas pagasts