"Ķiermeļu" sētas kūts, 2016,
Mazzalves pagasts
Liepājas ugunsdzēsēju depo, [191-?],
Liepāja
Liepāja. Hanzas tilts, [191-],
Liepāja
Liepāja. Siena tirgus, [191-],
Liepāja
Liepājas ziemas osta, [191-?],
Liepāja
Liepājas kanāla apbūve, [191-?],
Liepāja
Liezēres meitenes istabas logā, [193-?],
Liezēres pagasts
Liezēres meitene, 1924,
Liezēres pagasts
Ļaudonas meitene, 1939,
Ļaudonas pagasts
Labības kūlēji, 1934,
Kocēnu pagasts