Lauku kūts. Sivēnu barošana, [193-],
Strenču novads
Zemnieki lauku darbos, [192-],
Strenču novads
Mājlopu barošana, [192-],
Strenču novads
Zemnieku saimniecība "Kļavas", 2012,
Barkavas pagasts