Govju gans Vadakstes "Lūšu" mājās, 1965,
Vadakstes pagasts
Ganības pie Vijas upes, [192-],
Vijciema pagasts
Jaunpils ganāmpulks, 1930,
Jaunpils pagasts
Lauku ainava, [190-]
Stopiņu novads. "Lielkājas", [193-],
Stopiņu novads
Vīrietis un bullis, [19--],
Penkules pagasts
Latvijas brūnās govis šķērso upi , 1999-06,
Zosēnu pagasts
Dzimis brīvībā, 1999,
Zosēnu pagasts
Bernes ganu suns, 1999,
Zosēnu pagasts