Mālpils telefona centrāle, [193-],
Mālpils novads
Rīga. Strēlnieku iela, [19--],
Rīga
Cēsu pasts, [195-],
Cēsu pilsēta
Liepājas telefonu centrāle, [193-?],
Liepāja