Smagā darbā, [193-]
Briestošā rudzu druva, [193-],
Burtnieku pagasts