Lerija Hercberga ar draudzeni, 1913-03,
Talsu pilsēta